Els Pantumacons us volen dir una cosa, però no troben les paraules

:D!